Algemene voorwaarden

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval wordt uitbetaald onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van dit kantoor.

Disclaimer

De informatie op deze website dient als algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Jozefzoon Quint is niet aansprakelijk voor onnauwkeurige of incomplete informatie op deze website. Informatie die via e-mail wordt verstuurd, is niet beveiligd en kan niet als vertrouwelijk worden beschouwd.


Bezoekadres:Vijzelstraat 68, 1017 HL Amsterdam Postadres: Postbus 15870, 1001 NJ Amsterdam
t
+31 (0)20 5620444 f +31 (0)20 4631212 e info@jqla.nl